Tycker du att det ser annorlunda ut? Vi arbetar med att uppdatera vår hemsida :o)
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Skanör Falsterbo IF
Fotboll

Följande struktur för medlems- och träningsavgifter antogs vid föreningens årsmöte 11/2 2020


Medlemsavgiften är 300:- för samtliga medlemmar.


Både aktiva och passiva, oavsett ålder betalar medlemsavgift, spelare, tränare, styrelse, anställda mfl.


Familjemedlemskap uppgår till 700:- och erbjuds till föräldrar och hemmavarande barn, dvs att samtliga ska vara skrivna på samma adress.


Träningsavgift


Träningsavgift betalas av samtliga aktiva spelare i föreningen.


Ålder

Träningsavgift/år

0-6 år

400:-

7-8 år

600:-

9-12 år

900:-

13 år-

1200:-

 

OBS! Betald medlems- och träningsavgift krävs för att få delta i träning och matcher. Spelare som inte betalt medlems/träningsavgift får inte tas ut till matcher.


Barn, till av föreningen godkänd aktiv ledare som genomgått och godkänts i erbjuden tränar/ledarutbildning i den årgång ledaren är verksam i, betalar ingen träningsavgift. Som barn räknas du upp till 16 års ålder.


Nya spelare är välkomna att prova på under 2-3 veckor och sedan betala medlemsavgift och träningsavgift om man vill fortsätta. 


Spelare som börjar efter sommaruppehållet betalar halv medlemsavgift samt halv träningsavgift.


Inga ersättningar/förmåner utlämnas till medlem som inte till fullo har reglerat sin medlemsavgift. Som förmåner räknas t.ex. ledarutbildning (intern/extern) coachjacka, träningsoverall, windbreaker samt årliga ledar-, spelar- och tränaraktiviteter.


Inga medlemsavgifter/träningsavgifter återbetalas i de fall en aktiv slutar under innevarande år.


All utrustning som tillhör föreningen ska återlämnas i samband med att en aktiv spelare eller ledare slutar eller att medlems/träningsavgift inte erlagts för innevarande år.


Bakgrunden till förändringen är att Riksidrottsförbundet kräver att avgifterna separeras och redovisas var för sig.


Betald medlemsavgift är en förutsättning för att spela match i Skanör-Falsterbo IF. Om medlemsavgiften inte är betald gäller inte den försäkring som du omfattas av när du tränar och spelar match.


För mer information om försäkringen se:


https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll

 
SAMARBETSPARTNERS